Languages Index
 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
 

 Main Site Search

City Search
(300+ worldwide)

Place Search
(countries, islands)
Language Search
(300+ languages)
 

Click on the language name to go to our page for that language.  Each language page lists all the places where the language is spoken.


B
 

Language

  
Balante
Balinese
Baluchi
Bambara
Banda
Bariba
Basque
Belarussian
Bemba
Bengali
Berber
Bhili
Bihari
Bislama
Bosnian
Brazilian Portuguese
Breton
Bribri
Bubi
Bulgarian
Bulu
Burmese
Bushman