Languages Index
 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
 

 Main Site Search

City Search
(300+ worldwide)

Place Search
(countries, islands)
Language Search
(300+ languages)
 

Click on the language name to go to our page for that language.  Each language page lists all the places where the language is spoken.


M
 

Language

  
Maba
Macedonian
Makonde
Makua
Malagasy
Malawi
Malay
Malayalam
Malinke
Maltese
Mam
Mandarin Chinese
Mandinka
Mangbeta
Maori (New Zealand)
Maori (Cook Island)
Marathi
Marshallese
Martinique Creole
Mayan
Mbum
Mbundu
Melanesian.
Mende
Micmac
Mina
Mogol
Mohawk
Albanian
Mon
Mongo
Mongolian
More
Mossi
Motu
Murmi
Murngin